Ledning

Michael Derk VD

f.1963, Värmdö .

Michael Derk är gymnasieekonom. Michael Derk har bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling sedan 1989 med som mest ca 500 000 m2 i egen och extern förvaltning.

Michael Derk äger för närvarande ett fastighetsbestånd om cirka 40 000 m2 genom egna bolag.

Michael Derk äger privat och genom bolag följande värdepapper utgivna av Bolaget:
1 989 625 666 B-aktier.

Håkan Brown CFO

f. 1966.

Håkan Brown har studerat till civilekonom på Stockholm Universitet. De senaste 25 åren har Håkan arbetat internationellt och innehaft positioner såsom Financial Manager, CFO och Financial Director. Senaste nio åren har Håkan rapporterat för dotterbolag i amerikanska noterade koncerner. 

Håkan Brown äger följande värdepapper utgivna av Bolaget:
7 758 501 B-aktier.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.