Investor relations

Bästa aktieägare,

Vi har nu kunnat lämna den tidigare ansträngda ekonomiska situationen bakom oss. Vi har kontroll på våra fastigheter och satsar nu mot att utveckla Real Holding. Detta är inga nyheter utan något vi har kommunicerat i både bokslutskommuniké och i vår årsredovisning för 2020. Varför vi vill skriva till Er nu, är att vi nått en stabilitet och kan satsa framåt för att kunna leverera bra investerarvärden.

Läs VD-brevet till aktieägarna 26 april 2021

 

VD Michael Derk

VD Michael Derk

Real Holdings preferensaktie

Den 10 maj 2021 fattade årsstämman i Real Holding i Sverige AB (”Bolaget”) beslut om att erbjuda aktieägarna av serie PREF1 i Bolaget att lösa in sina aktier av serie PREF1 mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B.

Villkor och anvisningar i Utbyteserbjudandet
Acceptsedel i samband med erbjudande till preferensaktieägare (serie PREF1)

Läs mer

Årsstämma den 10 maj 2021

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 maj 2021.

Läs mer om årsstämman samt ladda ned stämmohandlingar

 

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

1 jul 2021

Real FastigheterAB (publ) har idag, torsdag 1 juli, tillträtt fastigheten Mekanikern 4 i Hässleholm. Fastigheten har ett underliggande fastighetsvärde om 29,0 Mkr med ett hyresvärde om ca 5,8 Mkr exklusive vakanser. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår till ca 15 000 kvm varav ca 12 600 kvm är uthyrt, i huvudsak som produktions- och lagerytor.

15 jun 2021

Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier i Real Fastigheter. Preferensaktieägarna erbjöds teckna 14 000 nya stamaktier av serie B för en likvid bestående av en preferensaktie av serie Pref 1 ("PREF 1") som skulle lämnas in i utbyte. Affären avräknades till ett pris om 350 kronor per PREF 1 och de nya stamaktierna av serie B emitteras till 2,5 öre per aktie. Anmälningstiden löpte mellan den 19 maj och 2 juni 2021.

26 maj 2021

Fastighetsbolaget Real Holding AB byter namn till Real Fastigheter AB. I enlighet med beslut på årsstämman 10 maj har nu namnbytet registrerats per 2021-05-21.

Senaste rapporten

Kommande händelser

augusti 17 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 16 2021
Delårsrapport Q3 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.