Pressmeddelanden

Real Holding offentliggör utfall i utbyteserbjudandet till preferensaktieägarna - innehavare till ca 87 procent av bolagets preferensaktier har anmält utbyte

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär i korthet att preferensaktieägare för varje inlöst/utbytt preferensaktie erhåller 17 500 nyemitterade stamaktier av serie B.

Innehavare till ca 87 procent av Bolagets totala antal preferensaktier, har, enligt sammanräkning vid anmälningstidens utgång, anmält utbyte och därvid tecknat nya stamaktier av serie B. Utbyteserbjudandets genomförande förutsatte utbytesanmälningar från preferensaktieägare representerande minst 85 procent av samtliga utestående preferensaktier i Bolaget. Detta villkor är således uppfyllt.

För mer detaljerad information om Utbyteserbjudandet hänvisas till Bolagets pressmeddelande från den 30 januari 2020 (innefattande kallelsen till den extra bolagsstämman) och Bolagets pressmeddelande från den 2 mars 2020 (innefattande bolagsstämmokommunikén). Informationen finns också tillgänglig på Bolagets hemsida www.realholding.se.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 16,05 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 94 44

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet REAL B.

12 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

10 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna om inlösen/utbyte av samtliga utestående preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

6 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget"/"Real Holding") den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en företrädesemission av stamaktier av serie B om ca MSEK 35.

4 mar 2020
Regulatorisk

Den extra bolagsstämman i Bolaget den 2 mars 2020 beslutade bl.a. om en nyemission av stamaktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 35 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt om ett erbjudande till innehavare av preferensaktier om inlösen/utbyte av samtliga uteståendepreferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier av serie B ("Utbyteserbjudandet").

2 mar 2020
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget" eller "Real Holding") höll under måndagen den 2 mars 2020 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

<<
1
2
3
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.