Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige offentliggör tillägg till prospekt

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör härmed ett tillägg till prospekt per dagens datum som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tillägg till prospektet har upprättats med anledning av de offentliggöranden som gjordes den 2 juni avseende att preferensaktieemissionen är fullt garanterad och att Bolaget ansökt om upptagande till handel av preferensaktierna på Nasdaq First North, tillägg om en tidigare och sedan 2012 avslutad personlig konkurs för VD samt det offentliggörande som gjordes av Bolaget den 9 juni 2015 med anledning av förvärvet av Karlskrona 4:54 och 4:74.

Tillägg till prospektet kommer finnas tillgängligt på Real Holdings hemsida (www.realholding.se), Mangold Fondkommissions hemsida (www.mangold.se) samt Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Stockholm den 11 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Teurnberg, VD
Telefon: +46 (0) 76-001 44 00
E-post: peter@realholding.se

Om Real Holding
Real Holding är ett fastighetsbolag med två kompletterande affärsinriktningar. Den ena är hyresfastigheter i landets större städer, framförallt i ytterområden där möjligheterna till förädling och värdeökning är stora. Real Holding vill utveckla fastigheterna i samverkan med lokalsamhället och andra ideella krafter, vilket skapar trygghet för hyresgästerna och ökar områdets attraktivitet. Den andra inriktningen är olika typer av samhällsfastigheter. Genom långsiktig förvaltning av sjukhus, skolor och liknande fastigheter skapar Real stabila hyresrelationer och säkerhet i beståndet.

11 jun 2015

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") offentliggör härmed ett tillägg till prospekt per dagens datum som godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

9 jun 2015

Real Holding AB (publ) har ingått avtal om förvärv av byggrätter, motsvarande cirka 500 nya lägenheter, samt att en fastighet med cirka 4 000 kvadratmeter handels-, kontors- och serviceytor ingick i förvärvet. Säljare är Jernhusen.

9 jun 2015

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") bjuder in till investerarträffar för allmänheten.

- Tidpunkter: onsdagen den 10 juni kl. 18:00 och torsdagen den 11 juni kl. 18:00
- Plats: Mangold Fondkommission, Engelbrektsplan 2, plan 2 i Stockholm
- Anmälan görs till: investerartraff@mangold.se

2 jun 2015
  • Den pågående preferensaktieemissionen är nu garanterad till 100 procent motsvarande 265 MSEK.
2 jun 2015

· Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ansökt om notering på Nasdaq First North och beräknad första dag för handel är den 3 juli 2015.

22 maj 2015

Årsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har den 11 maj 2015 beslutat att emittera preferensaktier om högst 265 MSEK ("Erbjudandet"). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen.

<<
1
...
14
15
16

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.