Pressmeddelanden

Real Holding i Sverige AB (publ) Begär förlängning av rekonstruktion.

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 5 juli 2019 beviljades Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") förlängning av rekonstruktionen till den 27 september 2019. Bolaget har per idag ansökt om förlängning av rekonstruktionen i ytterligare tre månader, till den 27 december 2019.
Såsom offentliggjordes i pressmeddelanden den 9 och 12 juli samt 2 september 2019 tillställde bolaget under början av juli 2019 vissa långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse, som inte antogs av samtliga parter och därmed förföll i helhet.

Därefter har Real Holding arbetat med att utreda förutsättningarna för att lägga fram ett nytt förslag till underhandsuppgörelse, beståendes av ett kontantbud om 75% av kapitalfordringarna, med återbetalning i närtid, till de säkerställda obligationslångivarna samt brygglånegivarna. Övriga långivare skulle erbjudas att acceptera samma nedskrivning, men därutöver kvitta av ytterligare del av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier i Real Holding.

Förhandlingar har förevarit med (a) finansiell rådgivare till obligationslångivarna samt brygglånegivarna och (b) tilltänkta finansiärer för att möjliggöra kontantbudet och återbetalning i närtid. Dessvärre har förhandlingarna med den finansiella rådgivaren och finansiärerna inte varit framgångsrika. Osäkra förutsättningar anses därför föreligga för antagande av ett nytt förslag till underhandsuppgörelse.

Bolaget har därför för avsikt att så snart som möjligt begära inledande av förhandling om ett offentligt ackord. Bolaget har såsom en bilaga till förslaget om underhandsuppgörelse, som framlades i juli 2019, inkluderat en ackordsbalans vilken påvisar Bolagets prioriterade respektive oprioriterade fordringsägare per rekonstruktionsdagen. Borgenärer motsvarande 62 procent av de totala oprioriterade fordringarna i form av Bengt Linden, Bengt Engström och koncernbolag med fordringar mot Bolaget, anser preliminärt att ackordet är godtagbart.

För ytterligare information: www.realholding.se 

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2019 kl. 16.20 CET.

Stockholm den 26 september 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B. Den 27 mars 2019 meddelade bolaget att de befinner sig i företagsrekonstruktion. För mer information, besök bolagets hemsida.

14 nov 2019
Regulatorisk

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
 • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
 • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
 • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)
26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

2 sep 2019
Regulatorisk

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

26 aug 2019
Regulatorisk

Susanne Lundin har utsetts till CFO i Real Holding med start den 26 augusti 2019. Susanne har tidigare erfarenhet som ekonom, redovisningsekonom samt controller både som anställd och i egen regi.

23 aug 2019
Regulatorisk

FÖRTYDLIGANDE AV FÖRSLAG TILL UNDERHANDSUPGÖRELSE
STOCKHOLM (23 augusti 2019)

22 aug 2019
Regulatorisk

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
 • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
 • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)
12 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.

9 jul 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.

1
2
...
17
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.