Pressmeddelanden

Avslutande av den ajournerade bolagsstämman 2019-03-15

Styrelsens förslag dras tillbaka
Den extra bolagstämman, som inleddes 2019-03-15 ajournerades för att fortsätta senast 2019-03-29, har i dag avslutats. Styrelsen föreslog vid stämman att ny bolagsordning skulle antas för att bland annat möjliggöra beslut om företrädesemission. En grupp aktieägare med tillräcklig majoritet avsåg att rösta ner förslaget vartefter stämman ajournerades. Då de efterföljande diskussionerna inte lett till att förslaget om ny bolagsordning kommer röstas igenom har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt förslag om ny bolagsordning. Därmed kan bolagsstämman anses avslutad.

Nytt förslag
Styrelsen meddelar att ett alternativt förslag just nu arbetas fram och att det förslaget kommer att kunna presenteras inom en vecka.

Denna information är sådan information som Real holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019 kl. 10:41 CET.

Stockholm den 22 mars 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon +46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

11 apr 2019
Regulatorisk

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.

2 apr 2019
Regulatorisk

Mats Jämterud lämnar styrelsen i Real Holding på egen begäran.

1 apr 2019
Regulatorisk
27 mar 2019
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet har föranletts av likviditetsbrist och en rekonstruktion bedöms vara nödvändig för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur samt genomföra eventuella operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för 2019 kvarstår ej.

21 mar 2019
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB:s (publ) har erhållit anstånd med betalning av ränta och amortering på obligationslånet fram till 31 maj 2019. Då mer än hälften av obligationsinnehavarna svarat på det skriftliga beslutsförfarandet och erforderlig andel av dessa godkänt anståndet är således anståndet beviljat.

<<
1
2
3
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.