Pressmeddelanden

29 jun 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma måndagen den 31 juli 2017 klockan 13:30 i Opticom Group:s lokaler på Humlegårdsgatan 20, 5 tr, i Stockholm.

27 jun 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats ingått avtal om att förvärva aktierna i Fastighets AB Kompaniet 3 och därigenom fastigheten Kompaniet 4 i Tranås. Då ytterligare ett tilläggsavtal kring förvärvet har ingåtts idag (se separat pressrelease) har parterna också överenskommit att Real Holding skall erlägga del av köpeskillingen genom att kvitta två miljoner kronor till aktier i Real Holding. Styrelsen har därför beslutat, genom det bemyndigande som årsstämman den 30 juni 2016 beslutade att ge styrelsen och som registrerades hos Bolagsverket den 4 juli 2016, att rikta en emission av 800 000 B-aktier i Real Holding till säljaren av aktierna, Erik Hemberg Fastighets AB. Aktierna betalas genom kvittning av fordran om två miljoner kronor.

27 jun 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har ingått avtal om att förvärva fastigheten Kompaniet 4 genom förvärv av samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3. Parterna har denna dag överenskommit ett tilläggsavtal för att bättre kunna säkerställa tillträdet av aktierna.

26 jun 2017
Regulatorisk

I samband med att Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") sedan två veckor tillbaka har en ny huvudägare i Gremio Fastigheter AB har valberedningen fått en ny sammansättning bestående av Bengt Linden, Michael Derk (representant för Kredrik Holding AB) och Mats Jämterud (representant för Gremio Fastigheter AB). Den nya valberedningen har justerat det tidigare kommunicerade förslaget om val av ny styrelse i Real Holding inför årsstämman i Bolaget den 27:e juni. Det av valberedningen framtagna justerade förslaget innebär i korthet följande:

9 jun 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan tidigare kommunicerat att styrelse och ledning eftersökt en ny aktiv huvudägare som både stärker upp ägarbilden i Bolaget samt som också kan bidra med såväl kompetens, nätverk och kapitalisering/finansiering av Bolaget.

31 maj 2017
Regulatorisk

KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI TILL 31 MARS

Första kvartalets finansiella utveckling i korthet

  • Hyresintäkterna ökade till 13,8 MSEK, jämfört med 5,0 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Resultat innan skatt uppgick till 1,8 MSEK, att jämföra med -17,2 MSEK för första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet uppgick till 1,4 MSEK, jämfört med -11,5 MSEK under första kvartalet 2016.
  • Nettoresultatet per aktie uppgick till 0,10 SEK, jämfört med -1,07 SEK under första kvartalet 2016.
  • Eget kapital uppgick till 115,8 MSEK, jämfört med 87,3 MSEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 8,31 SEK, jämfört med 8,12 SEK vid utgången av första kvartalet 2016.
  • Bolagets fastighetsbestånd uppgick till 456,7 MSEK vid utgången av första kvartalet 2017. Vid utgången av första kvartalet 2016 uppgick värdet på fastighetsbeståndet till 165,4 MSEK.
30 maj 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har tidigare kommunicerat att styrelsen föreslagit att genomföra två stycken kvittningsemissioner till stamaktier av serie B. Bolaget kan nu meddela att de två riktade kvittningsemissionerna fulltecknades, vilket innebär att det egna kapitalet ökar med 5 570 000 kronor, då fordringar om samma belopp kvittats mot B-aktier efter att en extra bolagsstämma igår den 29 maj beslutade att genomföra föreslagna emissioner.

30 maj 2017
Regulatorisk

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har sedan tidigare ingått avtal om att sälja fastigheten Snigelhuset 4 i Stockholms kommun genom försäljning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Real Fastigheter Alvik AB. Försäljningen kommunicerades den 24 april 2017. Real Holding har nu frånträtt aktierna i nyssnämnda bolag, efter beslut av extra bolagsstämma som hölls igår, den 29 maj.

26 maj 2017
Regulatorisk

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 juni 2017 klockan 11.00 i Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler på Kungsgatan 9 i Stockholm.

<<
1
...
11
12
13
14
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.