Finansiell kalender

februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019
maj 07 2020
Delårsrapport Q1 2020
juni 11 2020
Årsstämma
augusti 20 2020
Halvårsrapport 2020
november 15 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.