Finansiell kalender

mars 15 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

april 16 2019
Årsredovisningen
maj 09 2019
Delårsrapport Q1
maj 10 2019
Årsstämma
augusti 22 2019
Halvårsrapport
november 14 2019
Delarsrapport Q3
februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.