Finansiell kalender

maj 09 2019
Delårsrapport Q1 2019
maj 22 2019
Årsredovisning
juni 19 2019
Årsstämma
augusti 22 2019
Halvårsrapport 2019
november 14 2019
Delårsrapport Q3 2019
februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.