Styrelse och revisor

Real Holdings styrelse består av 5 personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bengt Engström Styrelseordförande

Född 1953. Bengt Engström examinerade i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1977. För närvarande och sedan 2004 bedriver Bengt Engström senior management consulting och bland kunderna återfinns flera stora företag som EQT, IKEA, Duni, BearingPoint, Dometic, VLT, Aller-gruppen, Accent Equity med flera.

Bengt Engström har bland sina tidigare erfarenheter varit VD för Fujitsu Norden, VD och koncernchef för Duni AB, vice verkställande direktör i Whirlpool samt VD för Whirlpool Europe.

Bengt Linden Styrelseledamot

Född 1956. Bengt Linden tog examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och har bedrivit egen verksamhet som fastighetsmäklare sedan 1984. Sedan 1995 har Bengt dessutom bedrivit verksamhet med 15 anställda, som förvaltat egna fastigheter, en portfölj som för närvarande uppgår till cirka 50.000 kvadratmeter.

Anna Weiner Jiffer Styrelseledamot

Född 1971. Anna Jiffer har tidigare varit ledamot i Kungsledens styrelse under drygt fyra år, varit VD för Ellen AB, samt under flera år haft det globala affärsansvaret för två olika affärsområden inom IKEA. Anna är sedan 2014 VD i eget bolag där hon framförallt genomfört flera framgångsrika "turn-arounds" i mindre bolag. Anna har en gedigen fastighets- och affärsutvecklingsbakgrund och är även styrelseledamot Railcare Group AB (publ).

Lars-Olof Olsten Styrelseledamot

Född 1964. VD i Gremio Fastigheter AB samt medgrundare och partner i fastighetsbolaget Newcap AB som förvaltar, utvecklar och producerar fastigheter i mellersta och södra Sverige. Bland projekten kan nämnas byggnation av 105 lägenheter i Linköping och 65 lägenheter i Riksten. Lars-Olof har trettio års erfarenhet från fastighetsfinansiering, organisations- utveckling och ekonomistyrning i olika verksamheter, både som anställd och i egen regi.

Jan Egenäs Styrelseledamot

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Allians Revision & Redovisning AB.
Är auktoriserad revisor sedan 1980 och medlem i yrkessammanslutningen FAR sedan 1980.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.