Styrelse och revisor

Real Holdings styrelse består av 4 personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Dimitrij Titov Styrelseordförande

Dimitrij Titov (f. 1962) är advokat och har över 30 års erfarenhet av affärsjuridik. Dimitrij är sedan 2018 managing partner på Advokatfirman Titov och Partners där han huvudsakligen arbetar med företagsförvärv, bolagsrätt och kommersiella avtal. Dimitrij är för närvarande styrelseordförande i Italienska Handelskammaren i Sverige, Italienska Handelskammarens Service AB, Din Studio Sverige AB, Webbess Sverige AB och Phantome de Genolier AB samt styrelseledamot i Järnlodet Fastigheter AB och Vrtcl Gaming Group Sweden AB. Därtill är Dimitrij styrelseledamot samt ordförande i valberedningen i Fingerprint Cards AB (publ).

Bengt Engström Styrelseledamot

 f. 1953, Stockholm

Styrelseordförande, i relation till Bolaget oberoende ledamot. I styrelsen sedan 2015 Utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan KTH.

Bengt har lång erfarenhet av ledande befattningar i flera multinationella företag. Han har varit VD för Fujitsu Nordic, Duni AB och Whirlpool Europe. Engström tjänstgör för
närvarande som styrelseledamot i flera offentligt noterade bolag.

Bengt Engström, privat och via bolaget BEngström AB, äger följande värdepapper utgivna av Bolaget: 135 250 Aaktier och 3 275 944 B-aktier.

Michael Derk Styrelseledamot

f.1963 Nacka.

Michael Derk är gymnasieekonom. Michael Derk har bedrivit egen verksamhet inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling sedan 1989 med som mest ca 500 000 m2 i egen och extern förvaltning.

Michael Derk äger för närvarande ett fastighetsbestånd om cirka 40 000 m2 genom egna bolag.

Michael Derk äger privat och genom bolag följande värdepapper utgivna av Bolaget: 589 500 A-aktier och 20 775 573 B-aktier.

Fredrik Högbom Styrelseledamot

f 1960, Gällö.

Fredrik Högbom har en officersutbildning från svenska armén. Han har under många år arbetat som försäljnings- och marknadschef i KG Knutssonkoncernen.

I dag driver han eget bolag inom affärs- och fastighetsutveckling. Familjen äger och förvaltar dessutom egen skog på släktgården Broddegården utanför Östersund i Jämtland.

Fredrik Högbom äger genom bolag följande värdepapper utgivna av Bolaget: 6 713 333 B-aktier.

Revisor

Magnus Olsson Revisor

Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Olsson

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.