Styrelse och revisor

Real Holdings styrelse består av 4 personer, inklusive ordförande, och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bengt Engström Styrelseordförande

Född 1953. Bengt Engström examinerade i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1977. För närvarande och sedan 2004 bedriver Bengt Engström senior management consulting och bland kunderna återfinns flera stora företag som EQT, IKEA, Duni, BearingPoint, Dometic, VLT, Aller-gruppen, Accent Equity med flera.

Bengt Engström har bland sina tidigare erfarenheter varit VD för Fujitsu Norden, VD och koncernchef för Duni AB, vice verkställande direktör i Whirlpool samt VD för Whirlpool Europe.

Bengt Linden Styrelseledamot

Född 1956. Bengt Linden tog examen i företagsekonomi från Stockholms Universitet och har bedrivit egen verksamhet som fastighetsmäklare sedan 1984. Sedan 1995 har Bengt dessutom bedrivit verksamhet med 15 anställda, som förvaltat egna fastigheter, en portfölj som för närvarande uppgår till cirka 50.000 kvadratmeter.

Michael Derk Styrelseledamot
Fredrik Högbom Styrelseledamot

Revisor

Johan Kaijser Revisor

Allians Revision & Redovisning AB.
Är auktoriserad revisor sedan 1980 och medlem i yrkessammanslutningen FAR sedan 1980.

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.