Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Aktieägarna i Real Holding, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor

Extra bolagsstämma den 15 mars 2019 

Aktieägarna i Real Holding, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om särskild granskare och minoritetsrevisor

Fullmaktsformulär

Årsstämma den 10 maj 2019

Kommer att hållas i Stockholm.  

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.