Bolagsstämmor

Extra bolagsstämma den 26 oktober 2018

Extra bolagsstämman ägde rum fredagen den 26 oktober 2018 klockan 09.00 på S9, Sibyllegatan 9 i Stockholm. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.