Bolagsstämmor

Årsstämma den 19 juni 2019, kl 10.00. 

Årsstämman ägde rum onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm. 

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.