Bolagsstämmor

Årsstämma den 11 juni 2020, kl 10.00

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ) kallades till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.