Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Prospekt utbyteserbjudande och företrädesemission

Läs prospektet här

Sammanfattande värderingsrapport

Läs den sammanfattande värderingsrapporten här

Borgenärsbrev

Borgenärsbrev till Real Holdings borgenärer.

Läs borgenärsbrevet här

Preliminär rekonstruktionsplan

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.