Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Fullmaktsformulär inför extra bolagsstämma den 26 oktober 2018. För att delta på extra bolagsstämman behöver aktierna vara direktregisterade senast på fredag den 19 oktober 2018. Direkregistering görs genom att man kontaktar sin förvaltare eller bank.

Senaste pressmeddelanden

10 okt 2018
Regulatorisk

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma. Bolagsstämman skall hållas den 26 oktober 2018 och enligt styrelsens förslag skall beslut fattas om en nyemission av aktier av serie B riktad till preferensaktieägarna i Bolaget samt nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av preferensaktier enligt de huvudsakliga villkor som beskrivs nedan.

9 okt 2018

Arbetet i Real Holding pågår enligt plan. Vi fortsätter vår plan med att öka värdet på befintliga fastigheter genom att optimera den löpande förvaltningen, utveckla fastighetsbeståndet och refinansiera låneportföljen. Allt detta gör vi för att skapa förutsättningar för tillväxt.

7 sep 2018

Nu är det ganska precis ett år sedan jag och den nya ledningen klev in i bolaget och ni har kunnat följa vårt, ibland slitsamma, arbete med att ta bolaget från vad vi kallat Real 1.0 till Real 2.0. Vi har åstadkommit i stort sett allt vi utlovat och har precis levererat det bästa halvårsresultatet i Real Holdings historia. För oss är detta bara början.

Senaste rapporten

Kommande händelser

oktober 26 2018
Extra bolagsstämma

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB kallas härmed till extra bolagsstämma klockan 09.00 på S9, Sibyllegatan 9 i Stockholm.

november 14 2018
Delårsrapport Q3

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.