Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Borgenärsbrev

Borgenärsbrev till Real Holdings borgenärer.

Läs borgenärsbrevet här

Preliminär rekonstruktionsplan

Senaste pressmeddelanden

14 nov 2019
Regulatorisk

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
  • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
  • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
  • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)
26 sep 2019
Regulatorisk

REAL HOLDING BEGÄR FÖRLÄNGNING AV REKONSTRUKTION OCH ÖVERVÄGER ATT ANSÖKA OM OFFENTLIGT ACKORD STOCKHOLM

Senaste rapporten

Kommande händelser

februari 21 2020
Bokslutskommuniké 2019
maj 07 2020
Delårsrapport Q1 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.