Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Senaste pressmeddelanden

21 feb 2019
Regulatorisk

På begäran av Real Holding har kallelse till skriftligt beslutsförfarande utfärdats där Real Holding efterfrågar obligationsinnehavarnas godkännande till räntebetalnings- och amorteringsfrihet fram till och med den 31 maj 2019

20 feb 2019
Regulatorisk

Substantiella ökningar av såväl driftnetto och rörelseresultat trots minskad nettoomsättning är ett tydligt bevis för bolagets strategi att renodla beståndet gett resultat. Det negativa finansnettot är dock en fortsatt utmaning, trots förbättringar.

Senaste rapporten

Kommande händelser

mars 15 2019
Extra bolagsstämma

Klockan 09.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Extra bolagsstämma

Klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.