Investor relations

Här kan du hitta och prenumerera på pressmeddelanden och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt.

Prospekt utbyteserbjudande och företrädesemission

Läs prospektet här

Utfall i företrädesemission

Sammanfattande värderingsrapport

Läs den sammanfattande värderingsrapporten här

Borgenärsbrev

Borgenärsbrev till Real Holdings borgenärer.

Läs borgenärsbrevet här

Preliminär rekonstruktionsplan

Senaste pressmeddelanden

18 sep 2020
Regulatorisk

Baserat på omvandlingsförbehållet i Real Holding i Sverige AB:s ("Bolaget"/"Real Holding") bolagsordning har ägare av samtliga 3 525 000 stamaktier av serie A begärt att aktierna omvandlas till stamaktier av serie B. Omvandlingen har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas registreras i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 28 september 2020.

20 aug 2020
Regulatorisk

Real Holding AB (publ) Q2 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Senaste rapporten

Kommande händelser

november 16 2020
Delårsrapport Q3 2020
februari 25 2021
Bokslutskommuniké 2020

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.